Kontakt

Zonnepanelen, Zonnecollector en Zonneboiler

Met behulp van zonnepanelen kan (zon)licht omgezet worden in elektriciteit. De omvormer tussen de panelen en de woning zet de opgewekte gelijkstroom om in de benodigde wisselstroom. Hoe efficiënt zonnepanelen op uw dak zijn is afhankelijk van de oriëntatie, eventuele schaduw en de dakhelling. Bij voorkeur worden de zonnepanelen op het zuiden gericht, onder een hellingshoek van ongeveer 35 - 38 graden. Een goed georiënteerd zonnepaneel levert ongeveer 220kWh per jaar op. Een minder goed georiënteerd paneel is levert ongeveer 85% ten opzichte van deze ideale situatie op. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening.

Zonnepanelen zijn een milieuvriendelijke en betaalbare manier om in (een deel) van de stroombehoefte van uw woning te voorzien. Zonlicht is onuitputtelijk en bij het omzetten van licht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen. Zelfs als de zon niet schijnt is er voldoende licht om de met zonnepanelen elektriciteit op te wekken.

Plaatsing op plat- of hellend dak

Het is mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op zowel een plat- als hellend dak. Een zonnepaneel brengt het meeste op wanneer deze naar het zuiden is gericht, schaduwvrij en met een hellingshoek tussen de 35 en 38 graden. Het plaatsen van zonnepanelen op een hellend dak is van meer factoren afhankelijk dan het plaatsen van panelen op een plat dak. Hier kunnen de panelen namelijk ideaal naar het zuiden gericht worden onder een perfecte hellingshoek. Bij een hellend dak speelt de oriëntatie van het dak, de schaduw op het dak en de dakhelling een belangrijke rol.

Salderen of opslaan

Wanneer u via zonnepanelen meer elektriciteit opwekt dan dat u daadwerkelijk verbruikt, kunt u het ‘overschot’ terugstorten op het elektriciteitsnet. Men noemt dit ook wel salderen. Een andere mogelijkheid is het opslaan van de elektriciteit in een daarvoor geschikte accu. U kunt hiervan dan op een later tijdstip, wanneer u meer stroom vraagt dan kan worden geleverd, gebruik maken.

Zonnecollector

Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan worden gebruikt om een ruimte of water te verwarmen. Een zonnecollector lijkt qua uiterlijk veel op een zonnepaneel, echter is de werking anders. Een zonnepaneel wekt elektriciteit op, terwijl een zonnecollector met behulp van zonlicht het water of de vloeistof in een buizensysteem verwarmt. Zwarte zonnecollectoren worden gebruikt om water of vloeistof op te warmen, blauwe zonnepanelen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Zonneboiler

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector, een buizensysteem en een opslagvat. Als de zon schijnt wordt de vloeistof in het buizensysteem, op de zonnecollector, warm. Dankzij een pompje stroomt deze warme vloeistof door het buizensysteem. Hierdoor kan de verwarmde vloeistof zijn warmte afgeven aan het (koude) leidingwater in het opslagvat. Zodoende wordt dit leidingwater verwarmd. Wanneer de zon niet voldoende schijnt wordt de zogenoemde ‘naverwarmer’ ingeschakeld, in de meeste gevallen is dit een HR-combiketel. Deze zorgt er voor dat het koude of lauwe water wordt opgewarmd. Schijnt de zon meerdere dagen niet, dan neemt de HR-combiketel zijn ‘normale’ functie over.

Passieve zonne-energie

Iedere woning maakt in principe al gebruik van zonne-energie doordat energie van de zon wordt geabsorbeerd. We noemen dit passieve zonne-energie. Door tijdens de bouw rekening te houden met het ontwerp, de ligging en de gebruikte materialen kan hiervan optimaal gebruik worden gemaakt. Grote ramen op het zuiden laten veel zonlicht (en dus warmte) door waardoor de woning sneller opwarmt.

Een aantal punten om optimaal gebruik te maken van passieve zonne-energie:

  • Beperk het aantal ramen aan de noordkant van het huis (koude kant) en kies voor glas met een hoge isolatiewaarde zodat je weinig warmte verliest.
  • Zorg voor voldoende zonwering waarmee je de hoeveelheid zonlicht kunt regelen zodat je in de zomermaanden de warmte beter buiten kunt houden.
  • Verleg de woonruimtes zoveel mogelijk naar de zuidelijke kant, de kant waar zonne-energie de woning binnen komt.
  • De buitenmuren dienen goed geïsoleerd te zijn, zodat de warmte niet via de buitenmuren naar buiten trekt.
  • Goed geïsoleerde ramen houden de warmte langer in de woning, echter zorgen zij er ook voor dat de zonnewarmte minder goed naar binnen kan.
  • Zonlicht zorgt ook voor een besparing op elektriciteit, want bij voldoende daglicht is extra verlichting niet noodzakelijk.
  • Een serre wordt door de grote zon inval al snel een aantal graden warmer dan de rest van het huis. Zorg er wel voor dat de serre een afgesloten ruimte is. Zodoende is de kans op oververhitting in de zomer beperkt en gaat er in de winter niet zo veel warmte verloren.